Προϋπολογισμός έτους 2022 Κληροδοτήματος “ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2022 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 29η/02-10-2021 Συνεδρία του.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών