ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

        

 

 paratasi xatsopoulou

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

 

 

 

Παρατείνεται έως 30-4-2020 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών των υποψήφιων στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 2378/12-2-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018/19 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

 

Προς αποφυγήν της διασποράς του κορωνοϊού οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν( ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά– courier), στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία), την  αίτηση  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με την με αριθμ. 2378/12-2-2020 Προκήρυξη.

 

Ακόμη, συνιστάται στους υποψήφιους του προγράμματος να αποφεύγουν τη δια ζώσης επικοινωνία με την Υπηρεσία και η εξυπηρέτησή τους να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού και φυσικού ταχυδρομείου .

                                                           

                                   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                          ΚυριάκοςΑθανασίου
                                                                    Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών