Παράταση υποβολής αιτήσεων ΚΑ2 (Συμπράξεις συνεργασίας και Συμπράξεις μικρής κλίμακας)

Ανακοινώνεται ότι δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων ΚΑ2 (Συμπράξεις συνεργασίας και Συμπράξεις μικρής κλίμακας).

Νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 Ελλάδας.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών