Οδηγός προγράμματος Erasmus+ 2020

Δημοσιεύτηκε η αγγλική και η ελληνική έκδοση του Οδηγού προγράμματος Erasmus+ 2020 (EN Version 1 2020: 05/11/2019 και EL Έκδοση 1 2020: 05/11/2019).

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών