Οδηγός για τους Αξιολογητές 2021

Οδηγός για τους αξιολογητές για τις αξιολογήσεις των Αιτήσεων που χειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών