Καλές γιορτές!

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Συνεργάτες του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
σας εύχονται καλές γιορτές και δημιουργικό το νέο έτος!

 

Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Εκδόσεις