Ευρωπαϊκές εκλογές 2019

Ευρωπαϊκές εκλογές 2019

Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία για να τους εκπροσωπήσουν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Αυτή η δυνατότητα δίνεται στους ευρωπαίους πολίτες στις Ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019.

Οι Eυρωεκλογές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Με αυτές θα αποφασιστεί πώς θα ενεργήσει η Ευρώπη στα χρόνια που έρχονται σε πολλά θέματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η απασχόληση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογία και η καινοτομία, η ασφάλειά στις μετακινήσεις, η χρήση της τεχνολογίας στα τρόφιμα και στα ποτά, αλλά και η γειτονιά, τα κοινωνικά δικαιώματα και η μετανάστευση.

Ως ενεργοί πολίτες #αυτήτηφοράψηφίζουμε

#αυτήτηφοράψηφίζω #thistimeimvoting #EUelections2019 #EUandMe #ErasmusPlus #IKY #StateScholarshipsFoundation

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών