ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ΚΑ1/ Call 2020

EU_flag-Erasmus.jpg

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν αναφερθεί τεχνικά εμπόδια σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων Erasmus + /Βασική Δράση ΚΑ1, Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2020. Με απόφαση της ΕΕ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων KA1 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2020, 12.00 Ώρα Βρυξελλών για τις ακόλουθες Δράσεις:

• Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA101)
• Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού ΕΕΚ για μη κατόχους του Χάρτη Κινητικότητας (KA102)
• Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος (KA103)
• Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων (KA104)
• Κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (KA107)
• Πιστοποίηση Ομίλων Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (KA108)
• Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού ΕΕΚ για κατόχους του Χάρτη Κινητικότητας (KA116

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών