Ενημέρωση για διαθεσιμότητα εκδόσεων του ΚΕΓ

Οι τίτλοι ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίπεδο Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίπεδο Β2 (ανεξάρτητος χρήστης) και ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίπεδο Γ1 (ικανός χρήστης) δεν είναι διαθέσιμοι προσωρινώς λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων από την αυξημένη ζήτηση.

Τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Εκδόσεις