Ελληνική Γλώσσα

Graduation-Hat.jpg5_4.jpg

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας προχωρημένου επιπέδου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η κατάκτησή της σε ανώτατο επίπεδο  μέσω εντατικών μαθημάτων και σεμιναρίων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους με επίπεδο γνώσης ελληνικής γλώσσας Β1 και άνω.


ΝΕΟ – Ανακοίνωση 1ο Πρόγραμμα Προχωρημένου επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας 2019

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 30 θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων προχωρημένου επιπέδου ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1 και άνω) τον Σεπτέμβριο 2019.

 

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών