Εγγραφές για το εαρινό εξάμηνο 2020 στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μ.Α) Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας του Παν/μίου Λευκωσίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μ.Α.) Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο συνδιοργανώνεται με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Η διαδικασία των εγγραφών θα ολοκληρωθεί  την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2020.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

Ακολουθεί ο κατάλογος μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

 1. Θεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
 2. Σχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης
 3. Μεθοδολογία της Έρευνας
 4. Η Διδασκαλία της Γραμματικής
 5. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης σε Παιδιά
 6. Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
 7. Τεχνολογία και Εκπαίδευση
 8. Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 9. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 10. Θέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας
 11. Η Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών
 12. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Το ανωτέρω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.unic.ac.cy/el/teaching-greek-to-speakers-of-other-languages-ma-3-semesters-distance-learning/

Αιτήσεις εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο 2020 γίνονται δεκτές μέχρι 3/2/2020.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το:

Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Τηλέφωνo Επικοινωνίας: +357 22842020 / 8011002345/ +30 2106748293

ή

μέσω του  Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου: DL.admissions@unic.ac.cy

Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Εκδόσεις