Διαδικτυακές συναντήσεις της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/ΙΚΥ λόγω COVID-19

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 διοργανώθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ΙΚΥ η 2η διαδικτυακή συνάντηση γραφείων Erasmus, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκειά της, δόθηκαν οδηγίες για τη δυνατότητα που έχουν οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν μικτή/blended ή/και εικονική/ virtual κινητικότητα Erasmus+ στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και πληροφορίες για την αναμενόμενη δομή του νέου Προγράμματος 2021-2027. Επιπλέον, τα στελέχη της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/ΙΚΥ απάντησαν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 η ΕΜΣ Erasmus+/ΙΚΥ πραγματοποίησε διαδικτυακά τεχνικές ημερίδες για την υποβολή τελικών εκθέσεων των σχεδίων ΚΑ229- Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων των ετών 2017, 2018, & 2019. Συνολικά, περισσότεροι από 150 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τις δύο ημέρες εργασιών και είχαν τη δυνατότητα να λάβουν διαχειριστικές οδηγίες, να υποβάλουν ερωτήσεις, αλλά και να ενημερωθούν για τις μέχρι τώρα εξελίξεις σχετικά με το νέο Πρόγραμμα 2021-2027 από τα στελέχη της Εθνικής Μονάδας.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 η ΕΜΣ Erasmus+/ΙΚΥ διοργάνωσε διαδικτυακά τεχνική ημερίδα για την υποβολή τελικών εκθέσεων σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων όλων των Τομέων της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

#ΣυνεχίζουμεErasmus

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών