Αφιέρωμα στον Εορτασμό της Ημέρας Ευρώπης

 

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+ για την εκπαίδευση
και την κατάρτιση τιμά την Ημέρα της Ευρώπης με μια καλλιτεχνική δημιουργία.

imera tis europis attachment 2019

Πηγή: Ανακαλύψτε το Erasmus+ – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών