Αποτελέσματα Erasmus+ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΉΣΕΩΝ Erasmus+

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις, καθώς και τις απορριφθείσες/μη επιλέξιμες αιτήσεις για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων το 2022. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

 

Αποτελέσματα ΚΑ131-Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Βασική δράση 1 

Αποτελέσματα ΚΑ131-Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών