Αποτελέσματα Erasmus+ 2021 Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αποτελέσματα Erasmus+ 2021 Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 2021 στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης για τη Βασική Δράση 2 από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι 433 και τα εγκεκριμένα σχέδια 107.

Αποτελέσματα για κάθε τομέα

Στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης έγιναν 61 αιτήσεις για την ΚΑ210 Συμπράξεις μικρής κλίμακας και 81 για την ΚΑ220 Συμπράξεις συνεργασίας.

Στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης έγιναν συνολικά 37 αιτήσεις.

Στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έγιναν 19 αιτήσεις για την ΚΑ210 Συμπράξεις μικρής κλίμακας και 77 για την ΚΑ220 Συμπράξεις συνεργασίας.

Στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έγιναν 60 αιτήσεις για την ΚΑ210 Συμπράξεις μικρής κλίμακας και 98 για την ΚΑ220 Συμπράξεις συνεργασίας.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα αποτελέσματα Erasmus+ 2021.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών