Ανακοίνωση για τα Ερευνητικά Σχεδία IKYDA 2020

Ανακοίνωση  για τα Ερευνητικά Σχεδία IKYDA 2020

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ IKYDA 2020”

Αθήνα, 03-04-2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενημερώνει τους αιτούντες του προγράμματος IKYDA 2020  ότι λόγω των έκτακτων και κρίσιμων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19, δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των σχεδίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις  μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, και να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στα αρμόδια Στελέχη του Ιδρύματος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

(akarakatsani@iky.gr και estamo@iky.gr)

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών